AVG Informatie

In verband met de invoering van de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) is ook Jeugd met een Opdracht zich meer bewust geworden van het belang van zorgvuldigheid met betrekking tot het verkrijgen, bewerken en verwerken van persoonsgegevens. JmeO hecht waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten, donateurs, abonnees op nieuwsbrieven en bezoekers van de diverse JmeO websites.

Aan verschillende aspecten omtrent de nakoming van deze wetgeving wordt momenteel gewerkt, zoals verdere uitwerking van het privacybeleid, het updaten van beveiligingsmaatregelen en de versterking van bewustwording binnen de organisatie.
De Privacyverklaring (zie PDF) geeft beknopt weer hoe JmeO met uw gegevens omgaat en wat uw rechten zijn omtrent inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens uit de informatiesystemen van de organisatie.


Privacy Verklaring JMEO Nederland

Button AVG PDF