Trainingen

JmeO training leert jou om je geloof verder te onderzoeken en te verdiepen en tevens om je geloof te delen met anderen. Een breed scala aan gespecialiseerde trainingprogramma’s rusten studenten doe met vaardigheden die in vele situaties kunnen worden toegepast, om de liefde van Christus te delen en op praktische manieren bij zending betrokken te zijn. Onze introductie training, de Discipelschap Training School (DTS) wordt aangeboden in vele landen en talen en is een unieke gelegenheid om je te richten op je relatie met God en nieuwe mogelijkheden te ontdekken om met Hem samen te werken. Deze DTSen worden in zowel Amsterdam alsook Heerde (Heidebeek) aangeboden.

Training is een sleutel in het toerusten van mensen, het vermenigvuldigen van effectieve zendingswerkers en het bevorderen van zending op allerlei gebied. Vanwege de visie en missie van JmeO, God kennen en Hem bekend te maken, geloven wij in het ontwikkelen van het potentieel in mensen en ook hun gaven en roeping van God.

JmeO biedt training in vele verschillende formats – van een-daagse seminars, cursussen tot fulltime opleidingen in 12-weken-durenden modules. In Nederland zijn veel van deze trainingen tweetalig (Engels/Nederlands).

Veel JmeO training programma’s zijn internationaal geregistreerd bij de University of the Nations, het international trainingnetwerk van JmeO. Wat betreft de onderwijsbenadering is de U of N zowel formeel als informeel. Formele elementen van de opleidingen (studieopdrachten, lessen, cijfers) en de niet-formele elementen (gebed, aanbidding, werktaken en outreach) zijn geïntegreerde onderdelen van onze training programma’s. ‘Leren’ gebeurt in en buiten het leslokaal, in een ‘live-learn’ omgeving, gewoonlijk op een van onze locaties/bases. JmeO biedt trainingen op meer dan 600 locaties wereldwijd.