Werkterreinen

Internationaal hebben we drie werkterreinen :

1. TRAINING
2. EVANGELIsatie
3. hulpverlening

Deze drie gebieden komen voort uit onze missie verklaring:

“God kennen en Hem bekend maken.”

In het algemeen zult u dus op al onze websites deze driedeling tegenkomen.