Stichting Jeugd met een Opdracht Nederland

ANBI

De stichting Jeugd met een Opdracht is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken.
Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5945-Logo_Erkend_Goed_Doel_cmyk.png
This image has an empty alt attribute; its file name is anbi.png

Actualiteit van de gegevens
Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 1 juni 2021.

Naam, adres en contactgegevens
Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde
Tel: +31 578691534
Internet: www.jmeo.nl
Email: kantoornederland@ywam.nl
Bankrekeningnummer: NL38 RABO 0326 5210 62

RSIN en KVK nummer
Het registratienummer (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) van de stichting is: 004063314.
Het Kamer van Koophandel handelsregisternummer (KvK-nummer) is: 41038284

Doelstelling van de beweging en de stichting
Grondslag, doel en missie zijn in de stichtingsstatuten als volgt verwoord:
“Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke beweging van jonge mensen, opgericht met het enig doel de huidige generatie te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.”
Jeugd met een Opdracht Nederland maakt deel uit van een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.
Door de stichting wordt gewerkt aan (her)evangelisatie in Nederland, hernieuwing van de kerk, hervorming van de samenleving, internationale zending en hulpverlening. Training is een belangrijk middel om mensen op deze vijf terreinen in te zetten.

Bestuur
Dhr. J. Woudstra Heerde Voorzitter/Secretaris
Dhr. J.S. Spijk Spijkenisse Penningmeester
Dhr. J.H. Maneschijn Oene Lid
Dhr. A.D. Nordli Noorwegen Lid
Dhr. E. Nyandoro Arnhem Lid
Mw. M.A.H. Tollenaar Arnhem Lid
Mw. J. Orred Duitsland Lid
Dhr. D. Lambert UK Lid